en
pl
home

TARGI OBJĘTE UCZESTNICTWEM

EKO-LAS

 

 1. JM Prof. dr hab. Grzegorz SkrzypczakPrzewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Roman Gornowicz – Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Henryk Różański - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. mgr inż. Piotr Grygier – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 5. dr inż. Józef Grodecki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. Leszek Banach - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 7. mgr inż. Stefan Sokolski – Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego
 8. mgr inż.Jacek Kłudka- Prezes Zarządu ,Oficyna Wydawnicza OIKOS Sp. z o.o.
 9. dyrektor Janusz Mazurczak – MTP
 10. dr hab. Włodzimierz Stempski -prezenter, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TAROPAK

 

 1. JM prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c. Przewodniczący, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
 2. mgr inż. Jacek Banasiak - Kierownik Laboratorium Badań Opakowań Transportowych, COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 3. prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera - Politechnika Warszawska, COBRO, Warszawa
 4. mgr Grzegorz Szyszka - Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 5. prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk - Prezes Polskiej Izby Opakowań w Warszawie, Dyrektor COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 6. dr Michał Walenciak - Prezenter - Członek Sądu Konkursowego, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

OPTYKA

 

 1. prof. dr hab. Ryszard NaskręckiPrzewodniczący, Kierownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak - Kierownik Zespołu Optyki Fizjologicznej Politechniki Wrocławskiej
 3. prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak - Kierownik Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Kierownik Zespołu Fizyki Medycznej,  Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Jan Witkowski - Prezes Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie
 6. Marek Jakubowicz - Członek Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie
 7. Józef Kołder - Honorowy Członek Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie
 8. Aleksander Filak – Prezes - Śląski Cech Optyków, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej (optyk, Żory)
 9. mgr Sławomir  Nogaj - Prezenter, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii Widzenia,  Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

POLIGRAFIA

 

 1. dr inż. Jerzy HoppePrzewodniczący, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie
 2. prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak - Kierownik Zespołu Optyki Fizjologicznej Politechniki Wrocławskiej
 3. inż. Tadeusz Chęsy - Prezes  Sekcji Poligrafów, Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Mechaników Polskich
 4. dr inż. Wiesław Cetera - Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 5. mgr inż. Edward Dreszer - Prezes Polskiej Izby Druku w Warszawie
 6. mgr inż. Jacek Hamerliński - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie
 7. inż. Andrzej Szaefer – Prezenter, Dyrektor Produkcji - Drukarnia MEDIA MAGAZINES, Bydgoszcz

EXPOPOWER, GREENPOWER

 

 1. prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska Przewodnicząca, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Instytyt Elektroenergetyki, Kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Politechnika Poznańska
 2. mgr inż. Andrzej Pazda – Polskie Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu
 3. Sławomir Krystek - Dyrektor Generalny Biura Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w Warszawie
 4. mgr inż. Tomasz Kołakowski - Redaktor Dwumiesięcznika Śląskie Wiadomości Elektryczne
 5. Janusz Nowastowski - Wiceprezes Zarządu  Polskai Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Dyrektor Izby
 6. Stefan Granatowicz - Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 7. dr inż Andrzej Grzybowski - prezenter

INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA

 

 1. prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 2. prof.dr hab.inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. -  Redaktor Naczelny miesięcznika „MECHANIK”
 3. prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński – Prorektor Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn
 4. prof. dr hab. Zbigniew Gronostajski – Kierownik Katedry Obróbki i Metrologii Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska
 5. JM prof. dr hab.inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej, Gliwice
 6. prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – Doradca Dyrektora ds. Rozwoju Badań, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek - Instytut Organizacji Systemów ProdukcyjnychWydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska
 8. prof. zw. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy - Kierownik Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych, Wydział Odlewnictwa w Krakowie
 9. prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek - Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 10. prof. dr hab. inż. Jan Żurek – Prorektor ds. współpracy z przemysłem Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej
 11. prof. dr hab. Tomasz Giesko - Prezenter, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 12. dr inż. Krzysztof Netter - Prezenter, Zakład Maszyn Technologicznych, Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

POLAGRA - FOOD,POLAGRA -TECH , POLAGRA - GASTRO,INVEST HOTEL

 1. prof. dr hab. Henryk Jeleń – przewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności
 2. prof.zw.dr hab.Edward Pospiech - wiceprzewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii
 3. prof. dr hab. dr h.c. Jan Gawęcki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Żywienia Człowieka*
 4. Zenon Hołubowski - Międzynarodowy sędzia kulinarny federacji WACS właściciel hotelu Hołubowski Hotel & Restaurants w Pile
 5. prof. dr hab. Andrzej Lenart - SGGW Warszawa, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
 6. prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności , Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 7. Tomasz Pieniążek - Dyrektor ds. SPA & Leisure w Hotel Professional
 8. Marcin Woźniak - Dyrektor IBB Andersia Hotel
 9. prof. dr hab. Wiktor Obuchowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego*
 10. Marta Truskolawska-Plichcińska - Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP*
 11. Katarzyna Mojzykiewicz - Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP*

* ) co drugi rok

PAKFOOD

 

 1. prof dr hab. Stanisław Tkaczyk – przewodniczący, Dyrektor  Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Opakowań – Warszawa
 2. prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski - Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu i Wydział Towaroznawstwa Przemysłowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos - Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
 4. prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Politechnika Warszawska
 5. dr Michał Walenciak- Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

CAVALIADA

 

 1. Prof. dr hab. inż. Henryk Geringer de Oedenbergprzewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 2. Andrzej Stasiowski – Dyrektor , Polski Związek Hodowli Koni, Warszawa

DREMA, FURNICA

 

 1. prof. dr hab. Jan Żurek – przewodniczący, Politechnika Poznańska, Prorektor ds. współpracy z gospodarką, Kierownik Zakładu Projektowania Technologii
 2. prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski - Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Kierownik Zakładu Metod Projektowania Maszyn
 3. prof. dr hab. inż. Ryszard Guzenda - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Zakład Techniki Cieplnej
 4. prof. dr hab. Ginter J. Hruzik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kierownik Katedry Mechanicznej Technologii Drewna
 5. mgr inż. Andrzej Półrolniczak - Prezes Stowarzyszenia Producentów Maszyn,Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA
 6. dr inż. Waldemar Szymański - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 7. dr hab. inż. Grzegorz Wieloch - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 8. W-ce Prezes Tomasz Kobierski - Przedstawiciel MTP sp. z o.o.
 9. dr hab. inż. Piotr Pohl - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna , Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 10. dr inż. Władysław Strykowski - prof. ITD Instytut Technologii Drewna, Dyrektor Instytutu
 11. dr inż. Krzysztof Wiaderek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa.

POZNAŃ MEDIA EXPO

 

 1. Jacek Silskiprzewodniczący, Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Poznań
 2. Jacek Kosiorek - Dyrektor KOMAX Warszawa , Członek Rady Nadzorczej PIRC
 3. Krzysztof Sidor - Diomar , ekspert
 4. Wojciech Siwecki - ekspert , członek rady konsultacyjnej PIRC

SAKRALIA

 

 1. ks. Konrad Zygmunt – Diecezja Poznańska – przewodniczący
 2. ks. prałat Marian Lewandowski – Kuria Metropolitalna w Poznaniu
 3. dr inż. Andrzej Górka – Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

POLEKO, KOMTECHNIKA , GMINA

 

 1. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – przewodniczący, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska ,
 2. prof. dr hab. Edward Szczechowiak – wiceprzewodniczący, Politechnika Poznańska, Dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
 3. prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – wiceprzewodniczący, UAM, Zakład Geografii Kompleksowej, Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
 4. Andrzej Łozowski - Wójt Gminy Łubowo
 5. dr hab. inż. Tomasz Mróz - prof. nadzw. Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak - Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Zakład 1. Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
 7. prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny - prodziekan w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach,Wiceprezes MTP MTP sp. z o.o. Dyrektor Grupy Produktów MTP sp. z o.o. Dyrektor Projektu MTP sp. z o.o.
 8. dr inż. Zbysław Dymaczewski - prezenter - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

TOUR SALON

 

 1. prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – przewodniczący, Katedra Turystyki UE w Poznaniu
 2. Elżbieta Wąsowicz Zaborek – wiceprzewodnicząca, wiceprezes POT
 3. Małgorzata Chechlińska – Prezes , Biuro Podróży TRIP, Zakopane
 4. Grzegorz Chmielewski – Wiceprezes PIT
 5. prof. dr hab. Jacek Kaczmarek – Zakład Geografii Miast Uniwersytet Łódzki
 6. Józef Ratajski – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Turystycznej
 7. prof. dr hab. Andrzej Rapacz - Katedra Merketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną UE we Wrocławiu
 8. Natalia Piechota - prezenter - Katedra Turystyki UEP, Wydział Gospodarki Międzynarodowejj

FIT-EXPO Fitness & Sport Park

 

 1. lek. med. Przemysław KubalaPrzewodniczący, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Konsultant Wojewódzki
 2. mgr Krzysztof Poradzewski - Gabinet Rehabilitacji Ruchowej i Masażu Metodami Naturalnymi, Poznań
 3. mgr Dariusz Szukała - Pracownia Dietetyki Sportowej i Metabolicznej, Ostrów Wielkopolski
 4. dr Anna Gajdzińska - Zakład Sportów Różnych AWF Poznań
 5. dr inż. Zbigniew Kasprzak - Zakład Higieny AWF Poznań
 6. dr Elżbieta Grodzka - Kubiak - Kierownik Zakładu Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych AWF w Poznaniu

TARGI MODY POZNAŃ

 

 

 1. prof. Irmina Aksamitowska przewodnicząca, Katedra Ubioru ASP im. Wł. Strzemińskiego, Łódź
 2. mgr Grażyna Hase - Projektant mody
 3. mgr Grażyna Łakomiec - Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu
 4. Prezes Jerzy Osika - Prezes Wydawnictwa PROMEDIA Jerzy Osika, Warszawa
 5. dr hab. Anna Regimowicz – Korytowska - Akademia Sztuk Pięknych, Pracownia Projektowania Ubioru, Poznań
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Karbarz przewodniczący, Politechnika Radomska, Kierownik Katedry
 7. dr inż.Dagmara Kowalik - Uniwersytey Technologiczno Humaistyczny, Radom
 8. red. Joanna Banakiewicz - Brzozowska - UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe

 

POLAGRA PREMIERY

 

 

 

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – przewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rektor
 2. prof. dr hab. Edmund Dulcet - Zakład Techniki Rolniczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy
 3. dr inż. Wiesław Golka - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Badawczego w Kłudzienku
 4. prof. dr hab. J. Lech Jugowar - Kierownik Oddziału w Poznaniu Instytutu Technologicznego –Przyrodniczego
 5. dr inż. Jerzy Mazur - Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne w Przybrodzie
 6. doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki prof. nadzw. - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
 7. dr hab. inż. Jacek Przybył prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Dyrektor Instytut Inżynierii Biosystemów
 8. mgr inż. Józef Zych - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Słupia Wielka ( odmiany roślin rolniczych)
 9. mgr inż. Marek Litka - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Słubia Wielka ( odmiany roślin warzywniczych)
 10. prof. dr hab. Tadeusz Sęk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Rolniczych

SALMED

 

 1. prof. dr hab. Jan Pawlaczyk – przewodniczący, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Stefan Sajdak – wiceprzewodniczący, Prodziekan Wydziału Lekarskiego I AM w Poznaniu, Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej UM PSK Nr 3 w Poznaniu
 3. prof. dr hab. inż. Grzegorz Pawlicki - Politechnika Warszawska, Instytut Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego, Konsultant Krajowy Ministerstwa Zdrowia W dziedzinie inżynierii medycznej
 4. dr n. med. Rajmund Siennicki - Członek Rady Nadzorczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.,
 5. dr hab. inż. Ewa Zalewska prof. nadzw. - Zakład Inżynierii Układu Nerwowego, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa
 6. dr Jacek Łukomski - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego ‘LUTYCKA” w Poznaniu
 7. prof. dr hab. Fryderyk Prochaczek - Przewodniczący Rady Naukowej ITAM Właściciel Prywatnej Kliniki Kardiologii CARDIOTEST – w Tychach
 8. dr n. med. Elżbieta Szwałkiewicz – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 9. dr Zbyszko Przybylski - Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.
 10. mgr Jerzy Kruszyna - prezenter - Szpital Wojewódzki „LUTYCKA”, Poznań

INSTALACJE

 

 1. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – przewodniczący, Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska,
 2. dr inż. Andrzej Barczyński - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska
 3. prof. dr hab. inż. Jan Bagieński - Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 4. dr inż. Henryk Bylka - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska
 5. prof. dr hab. inż. Halina Koczyk - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska
 6. mgr inż. Monika Lipska - Kierownik Pracowni Instalacji Sanitarnych w Zakładzie Fizyki Cieplnej Instalacji Sanitarnych i Środowiska ITB Warszawa
 7. prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński - Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Wydział Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji Politechnika Warszawska
 8. dr hab. inż. Tomasz Mróz prof. nadzw. - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska
 9. dr inż. Mieczysław Porowski - prezenter

SECUREX

 

 1. prof. dr hab. inż. Bogdan Branowskiprzewodniczący, Politechnika Poznańska , Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Kierownik Zakładu Metod Projektowania Maszyn
 2. mgr inż. Wojciech Dąbrowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej , Warszawa
 3. prof. dr hab. inż. Marek Domański - Kierownik Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP
 4. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski - dyrektor Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowj im. Józefa Tuliszkowskiego -PIB , Józefów
 5. mgr inż. Andrzej Tomczak - Polska Izba Systemów Alarmowych , Warszawa
 6. mgr inż. Paweł Jakimiak – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM
 7. dr inż. Jan Uniejewski – prezenter - Politechnika Poznańska , Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania z-ca Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej

BUDMA

 

 1. prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak – przewodniczący, Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych
 2. arch . PaweŁ Kobylański – wiceprzewodniczący, V-ce Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
 3. dr inż. Józef Adamowski - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej Instytut Budownictwa
 4. Grzegorz Kiełpsz - Prezes Zarzadu Zwiazku firm Deweloperskich, Warszawa
 5. prof. dr hab. Jan Deja - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu
 6. mgr inż. Jerzy Gładysiak - NOT, PZITB, Dyrektor
 7. Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 8. dr hab. prof. nadzw. Ryszard Guzenda - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna , Zakład Techniki Cieplnej Witold Hawajski - Redaktor Naczelny Magazynu ” Świat Kominków”
 9. mgr inż. Karol Heidrich - Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Warszawa
 10. Zenon Kierczyński - Prezes Zarzadu Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Poznań
 11. mgr inż. Zdzisław Maliszewski - Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI Warszawa
 12. Witold Hawajski - Redaktor Naczelny Magazynu ” KOMINKI"
 13. dr Janusz Rymsza - Zastępca Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa
 14. mgr inż. Jerzy Stroński - Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa, Poznań
 15. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 16. mgr inż. Stefan Nawrocki , Członek Rady Polskiej Izby Przemysłowo -Handlowej Budownictwa, Wiceprezes Izby
 17. dr hab.inż. prof. nadzw. Krzysztof Zieliński - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska
 18. Bogdan Kalinowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

GARDENIA , ANIMAL MARKET

 

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – przewodniczący, Rektor Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Jerzy Smardzewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Barbara Szpakowska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. dr hab. Agnieszka Krzymińska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 5. Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów OSTO,
 6. mgr inż. Marek Litka - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka
 7. Adam Ważyński - Członek Zarządu Związku Szkółkarzy Polskich
 8. prof. dr. hab. Leszek Piechnik - prezenter - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LOOK, BEAUTY VISION

 

 1. prof. dr. hab. Romuald Zalewski – przewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa
 2. prof. dr. hab. Marian Włodzimierz Sułek – wiceprzewodniczący, Politechnika Radomska, Prorektor
 3. prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak - Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
 4. dr hab. Alicja Maleszka - prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa,
 5. Red. Zuzanna Sumirska - Firma Wydawniczo- Medialna PPHU „SUZ” w Lesznowoli,
 6. dr hab. Ryszard Cierpiszewski - prof. UEP  - prezenter , członek Sadu Konkursowego -Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

MEBLE POLSKA

 

 

 1. prof. dr hab. Ewa Ratajczak – przewodnicząca, Instytut Technologii Drewna, Poznań Dyrektor ds. Naukowych
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Dzięgielewski – wiceprzewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Poznań
 3. dr inż. Marek Grześkiewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna, Warszawa
 4. prof. zw. Halina Kościukiewicz - Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Architektury i Wzornictwa, Gdańsk
 5. prof. zw. Marek Owsian - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Bioniki
 6. mgr inż. Andrzej Rybacki - Prezes Grupy Polskich Kupców Meblowych
 7. prof. zw. Władysław Wróblewski - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Mebla
 8. dr inż. Krzysztof Wiaderek- Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 9. mgr inż. Marlena Maria Wojnowska – prezenter - Wydział Technologii Drewna,  Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

HOME DECOR,

SPECIAL DAYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. dr hab.  Marzena Wolińska  prof. nadzw. UAP - Przewodnicząca – Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Designu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 2. dr hab. Agnieszka Krzymińska – Kierownik Katedry Roslin Ozdobnych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. IWNiRZ Kierownik Pracowni Naturalnego Barwienia ”Sztuka Naturalna”, Instytut Włókien Naturalnych i Roslin Zielarskich w Poznaniu,
 4. dr Marek Borowiński - Trend designer, autor koncepcji trendów w aranżacji wnętrz, ekspert w dziedzinie komunikacji kolorem, MarekBorowinski.com Consulting
 5. Urszula Michalak Prezenter - Blogerka, pomysłodawczyni MEETBLOGIN, ogólnopolskiego zjazdu blogerów wnętrzarskich oraz inicjatorka Bloggers Zone

 

 

 

TTM TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

 

 

 1. prof. dr hab. Wiesław Zwierzycki – przewodniczący, Politechnika Poznańska, Dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
 2. mgr inż. Jerzy Radosław Bogdański - Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 3. mgr inż. Andrzej Damm - Kierownik Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych w Warszawie
 4. dr hab. inż. Marek Idzior prof. nadzw. -Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska
 5. mgr inż. Roman Kantorski - Prezydent Polskiej Izby Motoryzacji w Warszawie
 6. prof.dr hab.Jerzy Merkisz - Politeechnika Poznańska , Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Przewodniczacy Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego
 7. prof. dr hab. Ryszard Nawrowski - Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki Przemysłowej
 8. dr inż. Jerzy Kupiec - Politechnika Poznańska , Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów - prezenter

SALON WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 

 

 1. prof. dr hab. Wiesław Zwierzycki – przewodniczący, Politechnika Poznańska, Dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
 2. mgr inż. Jerzy Radosław Bogdański - Politechnika Warszawska Wydział Transportu
 3. mgr inż. Andrzej Damm - Kierownik Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych w Warszawie
 4. dr hab. inż. Marek Idzior prof. nadzw. -Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska
 5. mgr inż. Roman Kantorski - Prezydent Polskiej Izby Motoryzacji w Warszawie
 6. prof.dr hab.Jerzy Merkisz - Politeechnika Poznańska , Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Przewodniczacy Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego
 7. prof. dr hab. Ryszard Nawrowski - Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki Przemysłowej
 8. dr inż. Jerzy Kupiec - Politechnika Poznańska , Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów - prezenter